Приветствую Вас Гость!
Среда, 17.07.2019, 04:36
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Меню сайта

Наш опрос

Пользовались ли вы услугами Третейского суда?
Всего ответов: 34

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Июль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Архив записей

Друзья сайта

Положение

 

“Зареєстровано”

Головним управлінням

юстиції у Дніпропетровській області

Наказ від ______________________

Свідоцтво № ___________________

Начальник головного

управління юстиції

________________ В.Я. Кармазін 

“Затверджено”

Загальними Зборами Членів

Товарної Біржі

 „Днепрофорвард”

протокол № 2 від 3 березня 2008 року

Голова зборів __________/Савко В.Б./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

ПРИ ТОВАРНІЙ   БІРЖІ „ДНЕПРОФОРВАРД”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

2008 рік.

 

 

1.     Загальні положення.

 

1.1. Постійно діючий Третейський суд при товарній біржі „Днепрофорвард” (надалі Третейський суд) є недержавним незалежним органом по вирішенню спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин.

1.2. Організація та діяльність Третейського суду визначається Законом України „Про третейські суди”, іншими нормативно-правовими актами, цим положенням та Регламентом третейського суду.

1.3. Третейський суд здійснює свою діяльність відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, цього Положення та Регламенту третейського суду з метою захисту майнових i немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних i юридичних осіб.

У разі відсутності законодавства, що регулює певні спірні відносини, третейський суд застосовують законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого третейські суди застосовують аналогію права чи керуються торговими та іншими звичаями, якщо останні за своїм характером та змістом властиві таким спірним відносинам.

1.4. Найменування Третейського суду:

- повне: Постійно діючий третейський суд при товарній біржі „Днепрофорвард”;

- скорочене: Третейський суд при ТБ „Днепрофорвард”.

         1.5. Місцезнаходження третейського суду: 49027, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 18, оф.6.

        

 

2.     Засновники третейського суду.

 

2.1. Засновниками третейського суду є Товарна Біржа „Днепрофорвард” (надалі Біржа), зареєстрована 21.02.2008 року Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради (свідоцтво про реєстрацію серія А01 № 046770), Ідентифікаційний код: 35740301

2.2. Місцем знаходження Біржі є: 49027, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 18. офіс 6

2.3. Засновник не має права втручатися в діяльність Третейського суду та суддів, яка пов'язана з розглядом справ.

2.4. Засновник має наступні права та обов'язки:

- затверджує Положення, Регламент Третейського суду та Список третейських суддів;

- затверджує зміни та доповнення до Положення, Регламенту Третейського суду та Списку третейських суддів;

- виключає суддів Третейського суду зi Списку третейських суддів;

- публікує Положення та Регламент Третейського суду;

- забезпечує зберігання справ та документів Третейського суду;

- виплачує третейським суддям та секретарям гонорар у сумі та в порядку, передбаченому Регламентом Третейського суду;

- вирішує інші питання, які віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом товарної біржі „Днепрофорвард” та положеннями розробленими відповідно до нього, цим Положенням та Регламентом Третейського суду.

         2.5. Засновник бере на себе зобов'язання щодо забезпечення діяльності Третейського суду, для чого він: надає Третейському суду приміщення, обладнання та інші необхідні матеріали; своєчасно забезпечує Третейський суд коштами, які йому необхідні для вирішення спору; надає суду канцелярські приладдя.

 

3. Цілі утворення та завдання Третейського суду.

 

3.1. Основними завданнями діяльності Постійно діючого Третейського суду є:  захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до закону.

 

4. Принципи організації та діяльності Третейського суду.

 

4.1. Третейський суд створюється та діє на принципах:

- законності;

- незалежності третейських суддів та підпорядкування їх тільки законові;

- рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом i Третейським судом;

- змагальності сторін, свободи в наданні ними Третейському суду своїх доказів та у доведенні перед судом їх переконливості;

- обов'язковості для сторін рішень Третейського суду;

- добровільності створення Третейського суду;

- самоврядування третейських суддів;

- всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів;

- сприяння сторонам у досягненні мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.

 

5. Правове положення Третейського суду.

 

5.1. Третейський суд є недержавним незалежним органом без статусу юридичної особи.

5.2. Третейський суд визнається створеним з моменту його державної реєстрації.

5.3. Третейський суд створюється без обмеження терміну діяльності.

 

 

 

6. Підвідомчість справ третейському суду.

6.1. Третейський суд може розглядати будь-які справи, що виникають iз цивільних та господарських правовідносин, за винятком:

            1) справ у спорах про визнання недійсними нормативно-правових

актів;
            2) справ  у  спорах,  що  виникають  при  укладенні,   зміні, 
розірванні  та  виконанні  господарських договорів,  пов'язаних із
задоволенням державних потреб;
            3) справ, пов'язаних з державною таємницею; 
            4) справ у спорах,  що виникають із  сімейних  правовідносин, 
крім   справ   у   спорах,  що  виникають  із  шлюбних  контрактів
(договорів);
            5) справ  про  відновлення  платоспроможності   боржника   чи 
визнання його банкрутом;
            6) справ,  однією  із  сторін в яких є орган державної влади, 
орган місцевого самоврядування,  державна установа чи організація,
казенне підприємство;
            7) інших справ, які відповідно до закону підлягають вирішенню 

виключно судами  загальної  юрисдикції  або  Конституційним  Судом
України;

  8) справ,  коли  хоча  б  одна із сторін спору є нерезидентом
України.

 

7. Склад та судді третейського суду.

 

7.1. Третейський суд складається з голови суду та третейських суддів, що включені до Списку третейських суддів, затвердженого Засновником.

7.2. Судді Третейського суду затверджуються Засновником безстроково iз числа осiб, якi мають необхідні спеціальні знання в області вирішення спорів, що підлягають розгляду третейським судом, та надали згоду на виконання обов'язків третейського судді.

7.3. Засновник, своїм рішенням, може виключити зі списку суддів будь-яку особу наслідком чого є припинення його повноважень.

7.4. Суддями третейського суду не можуть бути:

- особи, якi не досягли повноліття таособи, які перебувають
під опікою чи піклуванням
;

- особи, якi мають судимість;

- особи, визнані в судовому порядку недієздатними.

7.5. Призначення чи обрання Третейського суду та третейських суддів:

Сторони мають право вільно призначати чи обирати Третейський суд та третейських суддів.

Для призначення чи обрання третейських суддів у кожній справі необхідна їхня згода. Призначення чи обрання третейських суддів здійснюється із затвердженого списку третейських суддів.

7.6. Вимоги до третейських суддів.

Третейські судді не є представниками сторін. Третейським суддею може бути призначена чи обрана особа, яка прямо чи опосередковано не заінтересована в результаті вирішення спору, а також має визнані сторонами знання, досвід, ділові та моральні якості, необхідні для вирішення спору.

У разі одноособового вирішення спору третейський суддя Третейського суду повинен мати вищу юридичну освіту. У разі колегіального вирішення спору вимоги щодо наявності вищої юридичної освіти поширюються лише на головуючого складу Третейського суду.

7.7. Оплата праці третейських суддів здійснюється на підставі окремої домовленості між засновником третейського суду та суддею. Третейські судді можуть працювати на громадських засадах.

 

8. Голова Третейського суду та апарат суду.

 

8.1. Порядок затвердження голови Третейського суду:

Голова Третейського суду обирається Загальними зборами членів товарної біржі „Днепрофорвард” з числа третейських суддів.

Голова суду з числа третейських суддів обирає собі заступника.

8.2. Повноваження голови третейського суду та його заступника.

Голова третейського суду та його заступник організують діяльність Третейського суду і його персоналу.

Голова третейського суду та його заступник виконують інші повноваження, що випливають з цього Положення і Регламенту Постійно діючого третейського суду, мають право бути третейськими суддями при розгляді спорів Третейським судом.

8.3. Апарат Третейського суду:

Апарат Третейського суду складається з Голови Третейського суду, його заступника, відповідального секретаря, а також необхідного технічного персоналу, який визначається засновником.

Відповідальний секретар суду призначається засновником.

Відповідальний секретар Третейського суду організує діловодство, пов'язане з діяльністю суду, виконує інші функції, передбачені Регламентом.

 

9. Органи самоврядування та порядок їх створення.

 

9.1. Для представництва та захисту інтересів третейських суддів Третейського суду утворюються орган третейського самоврядування.

9.2. Органом самоврядування третейських суддів постійно діючого суду при товарній біржі „Днепрофорвард” є збори третейських суддів, які скликаються не рідше ніж один рази на рік.

Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні всі судді включені до списку постійно діючого третейського суду при товарній біржі “Днепрофорвард”.

Рішення приймаються простою більшістю голосів.

9.3. Головою зборів третейських суддів є Голова третейського суду.

9.4. До складу зборів третейського суду входять всі судді постійно діючого третейського суду при товарній біржі „Днепрофорвард”.

9.5. Збори суддів є органом третейського самоврядування, який представляє та захищає соціальні та професійні права та інтереси третейських суддів, здійснює методичну та видавничу роботу, аналізує практику правозастосування третейського суду і здійснює інші повноваження.

 

10. Припинення діяльності третейського суду.

 

10.1 Дiяльнiсть Третейського суду може бути припинена на пiдставi:

- рiшення Засновника;

- лiквiдацiї Засновника;

- рiшення компетентного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва третейського суду;

- з iнших пiдстав, передбачених законодавчими актами України.

10.2. У мiсячний термiн з дати прийняття рiшення про припинення діяльності Третейського суду Засновник подає до органу державної реєстрації Третейського суду необхiднi документи про припинення дiяльностi Третейського суду, а також забезпечує опублікування цього рішення.

 

11. Внесення змін та доповнень до положення.

 

11.1. Внесення змін та доповнень до положення здійснюється засновником третейського суду.

           11.2. В разі внесення змін та доповнень до цього положення, засновник зобов’язується повідомити не пізніше 15 днів, з дня такого внесення чи доповнення, орган реєстрації третейського суду в порядку передбаченому законодавством.